Produkt­områden ELFACK 2023

Elinstallation

Upptäck de senaste produkterna och lösningarna inom installation. På Elfack hittar du ett smart utbud inom alla områden från el- och kraftsidan till fastigheter, belysning och digitala system.  

Transmission, Distribution & Smarta elnät

Ett fungerande kraftsystem möjliggörs av en effektiv transmission och distribution. På Elfack finner du lösningar inom information, kontroll, drift, underhåll och utveckling av elnät.  

Belysningsteknik

På Elfack möter du den senaste utvecklingen och möjligheterna inom belysningsteknik. Bland framstående leverantörer finner du nya smarta lösningar och system för energieffektiv inom- och utomhusbelysning.  

Konsulting, Teknik & Design

I en komplex bransch som el-och energibranschen finns det stort värde i att vända sig till de experter som har lång erfarenhet av att designa olika lösningar utifrån ett helhetsperspektiv. Elfack ger dig tillgång till en bred skara av branschens främsta konsulter.  

Energi & Fastighetsautomation

Den digitala infrastrukturen i fastighetssegmentet innefattar allt ifrån hur du mäter, styr och hanterar fastighetens olika resurser mot en elmarknad. På Elfack kan du upptäcka de nya energieffektiva automationslösningarna.  

Säkerhetslösningar

Hög säkerhet är en avgörande faktor för el- och energibranschen. På Elfack finns därför de senaste lösningarna inom personsäkerhet, elsäkerhet, system och datasäkerhet. 

Solenergi & Solpaneler

Inom förnybara energikällor är solpaneler en växande marknad och efterfrågas allt mer. På Elfack hittar du nya lösningar och möjligheter för både produkter och installation som möjliggör användningen och utvecklingen av solel.

E-Mobilitet & Laddinfrastruktur

Behovet av en utbyggd laddinfrastruktur ökar. På Elfack visas nya och smarta hårdvaru- och mjukvarulösningar som gör det möjligt att koppla trafikens energibehov till elsystemet utan att överbelasta det.

Energilagring & Batterier

Elektrifieringen har gett upphov till många nya lagrings- och batterilösningar. På Elfack möter du utvecklingen som jämnar ut effekttoppar och elbehovet över tid. 

Vätgas & Bränsleceller

Vätgas är en energibärare som används för att transportera, lagra och tillhandahålla energi. I takt med övergången till förnybara energisystem ökar intresset för vätgas, med stor potential inom exempelvis industrin. På Elfack kan du utforska nya möjligheter som elektrolysörer och bränsleceller.