Update by Elfack: gyllene möjlighet att hänga med i teknikutvecklingen

I maj 2024 är det urpremiär för Update by Elfack – en mötesplats som sätter fokus på den senaste tekniken inom el och energiområdet.
– Utvecklingen går så otroligt fort! Av de besökarundersökningar som gjordes i samband med årets Elfack framgick det tydligt att det finns en önskan om mer information och tätare dialog, säger Anna Jarnö, affärsansvarig för ordinarie Elfack och Update by Elfack.

Meningen är att Update by Elfack, som arrangeras 22–23 maj på Svenska Mässan, i fortsättningen ska gå vartannat år på jämna årtal. Därmed kompletterar den Elfack, norra Europas största mötesplats för el- och energibranschen, som arrangeras udda år. Senaste mässan, som gick i maj, blev en enorm succé med 400 utställare och 22 000 besökare.
– Update by Elfack blir inte lika omfattande utan är en mindre och komprimerad fackmässa med fokus på de teknikområden som växer snabbast, förklarar Anna Jarnö. Vår ambition är att möta besökarnas önskemål och skapa en arena där yrkesverksamma inom el- och energiområdet kan uppdatera sig med tätare intervall.

Utvecklingen ställer nya krav

Den direkta anledningen till initiativet är den stora omställningen i samhället, mot fossilfria lösningar, elektrifiering och digitalisering.
– Elbranschen har hamnat i en ny stark tillväxtfas där efterfrågan på nya lösningar accelererar som aldrig förr, konstaterar Anna.
– Det ställer i sin tur nya krav på elinstallatörer, energirådgivare och andra utförare som ska svara upp mot kundernas behov och önskemål. Vi vet att många av dem välkomnar att de nu får ett tillfälle varje år att inhämta nya kunskaper.

Solenergi och energilagring

På Update by Elfack erbjuds hela branschen en uppdatering av ny teknik och kunskap inom mötesplatsens samtliga produktområden. Scenprogrammet inriktas till stor del på tre av dem: solenergi, e-mobilitet och energilagring.
– Det är där vi lägger tyngdpunkten i programmet, även om alla tio produktområdena finns representerade på mässan. Hundratalet engagerade utställare kommer att finnas på plats, visa den senaste tekniken och svara på frågor, utlovar Anna Jarnö.

Bland utställande företag finns exempelvis Stitec, OEM Electronics, Elektro Elco (hide a lite), ChargeNode, Phasebox, Mivo Technology, Westermo Data Communications, Mobil Elteknik Sverige och WAGO Sverige.

Aktuella branschfrågor tas upp av ledande experter

Det blir ett fulladdat seminarieprogram från två öppna scener på Update by Elfack. Dels Teknikscenen, där utställare presenterar nyheter och visar exempel från näringslivet med erfarenheter av den nya tekniken. Dels Kunskapsscenen som arrangeras i samverkan med tongivande branschorganisationer och myndigheter.

– För att kvalitetssäkra programmet samverkar vi precis som tidigare med bland andra Elsäkerhetsverket, Svensk Solenergi, Energimyndigheten, Energiföretagen Sverige och Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, berättar Anna.

Högaktuella branschfrågor tas upp av ledande experter, som exempelvis nyttan av solceller och energilager för större fastighetsägare, eller hur man löser energi- och effekteffektivisering i praktiken. Energieffektiva belysningssystem och praktiska tillämpningar av AI i fastigheter, elnät och elproduktion är andra exempel ur programinnehåll. Vid sidan om det öppna scenprogrammet erbjuds djupdykningar i seminarieform inom vissa ämnen.

Bjuder in framtida medarbetare

En annan satsning på Update by Elfack gäller ett alltmer akut problem för branschen, nämligen kompetensförsörjningen.
– Kompetensbristen inom el- och energiområdet är omfattande. Därför bjuder vi in lärare och studenter från hela landet, både från högskolor inom teknik och naturvetenskap samt från el- och energiprogrammet på gymnasienivå. Vi skapar ett inspirerande program med olika inriktningar, i syfte att ge en god introduktion och ett innehåll som de har nytta av i framtiden, säger Anna.
– Vi hoppas att upplägget ska bidra till att ge en positiv bild av alla möjligheter som finns inom el- och energibranschen. Samtidigt vill vi underlätta för arbetsgivare att knyta kontakt med sina framtida medarbetare.

Matchmaking ger mervärde

Update by Elfack erbjuder också en matchmakingtjänst, där utställare och besökare kan avtala möten i förväg. För att underlätta kontakterna ställs även separata lokaler till förfogande under mässans gång.
– Tjänsten kan användas både i affärssyfte och i kompetensutvecklingssyfte, säger Anna. Vi tror det kan fungera extra bra på en fackmässa i det här formatet.

Update by Elfack speglar dessa tio produktområden
Solenergi & solpaneler, e-mobilitet & laddinfrastruktur, energilagring & batterier, vätgas & bränsleceller, elinstallation, belysningsteknik, konsulting/teknik/design, energi & fastighetsautomation, transmission/distribution/smarta elnät och säkerhetslösningar.

Update by Elfack har premiär den 22-23 maj 2024 på Svenska Mässan i Göteborg. All information om fackmässan finns på update.elfack.se. Arrangör är Svenska Mässan.