Intresset för fastighetsautomation och smarta system ökar

KNXEngagemanget var stort bland både utställare och besökare på Elfack i maj. Vi passade på att ta pulsen på Marcus Karlsson hos KNX Sweden, som fanns på plats för att berätta om en världsomfattande standard för applikationer i hem och fastighetsautomation, allt från belysning och solskydd till säkerhetssystem, energiövervakning och mycket mer. Så här berättar Markus om aktiviteterna på Elfack och hur planerna ser ut inför Update by Elfack i maj 2024.

– Hej Marcus, vad tyckte du var mest spännande eller inspirerande på årets Elfack?
Det mest inspirerande var att träffa alla besökare. Vi upplevde att det fanns ett uppdämt behov av att ses på plats och där fungerar Elfack utmärkt, och att de besökare som kom var intresserade och sökte information och kontakt. Jag tror de flesta utställare var nöjda efter mässan!

– Vad har KNX att erbjuda företag inom el- och energibranschen och vad hade ni för målsättningar med att delta på Elfack?
Vår målsättning är att vara närvarande, synas och skapa intresse för fastighetsautomation och alla dess fördelar. Idag behöver alla nya fastigheter automatiseras för att klara de krav på energi och miljö som ställs. KNX erbjuder heltäckande lösningar för alla delar av byggnaden.

– Förutom kostnadsfria frukost- och lunchseminarier gjorde ni en uppskattad aktivitet i montern. Vad kan du berätta om den och hur var mottagandet från besökarna?
Ja absolut! Vi hade två testplatser där man kunde prova på nya versionen av programvaran ETS, det gemensamma verktyget för alla KNX-produkter och system. Under veckan var det väldigt många som tog chansen att prova på och då också få en gratis startlicens.

– Redan nästa år, den 22-23 maj, planerar ni för att delta på Update by Elfack. Vilka frågor tror du kommer att bli viktigast att diskutera och har du kanske redan nu tips till besökarna på vad de inte får missa?
Jag tror fortsatt att energi och energianvändning är en stor fråga, och hoppas också att lite mer fokus även läggs på klimat och miljön inuti byggnader. Vi kommer att finnas på plats och planerar för fullt.

Flertalet programpunkter planeras på Update by Elfack om fastighetsautomation. Information publiceras löpande på update.elfack.com.