SG Armaturen: Nya EU-krav sätter fart på försäljningen

Artikel från Elfack 2023:
Nu försvinner det sista undantaget för försäljning och produktion av lysrör och kompaktlysrör inom EU, något som tvingat slutkunderna att byta armaturer.

– Det har varit den absolut största frågan i branschen, konstaterar Niclas Sjöstedt, försäljningschef på SG Armaturen.

När vi träffade Niclas Sjösted i SG Armaturens monter på Elfack 2023 var det fullt med besökare. Installatörer, konsulter och slutkunder hade frågor och ville veta hur de ska bära sig åt när EU:s nya regler träder i kraft i höst, och vad det kommer att innebära.
– Det har varit den absolut största frågan i branschen, konstaterar Niclas Sjöstedt, försäljningschef på SG Armaturen.

Inga krav på direkta byten

De nya reglerna, som är en del i EU:s förordning om RoHS-direktivet och ekodesign, innebär att lysrör och kompaktlysrör förbjuds inom EU från och med första september 2023 eftersom de innehåller kvicksilver, samt har en hög energiförbrukning. Det innebär inte att slutkunderna måste montera ner sina lysrör den första september, men den dag de gamla lysrören är uttjänta måste man finna en ny lösning.
– Och vi avråder starkt från att försöka stoppa in nya LED-ljuskällor i gamla armaturer. Det är så mycket som kan gå fel att jag inte ens skulle beskriva det som en quick fix. Vi rekommenderar kunderna nya armaturer designade för dagens teknik och optimerad energieffektivitet.

Ett bra tillfälle att optimera sin belysning

För att hjälpa kunderna med sin investering har SG Armaturen utvecklat ett beräkningsverktyg för total ägandekostnad som de visar upp på skärmar på monterns väggar.
– Här har vi räknat med kostnad för investering i ny armatur, kostnad för el, för installation, ja för allt som ingår i byte och drift. På så vis kan vi enkelt visa för kunden hur lång tid det tar innan ett byte når break even ekonomiskt, i och med att de nya ljuskällorna är så mycket mer energieffektiva.

Han ställer sig vid en av skärmarna och fyller i att en kund har hundra gamla armaturer som alla ska bytas ut, varpå grafen visar en återbetalningstid på investeringen på cirka två och ett halvt år. Dessutom visar det sig att kunden inom tio år kommer att ha sparat cirka en halv miljon kronor på bytet.
– Men ofta behöver kunderna inte lika många armaturer idag som de behövde förr eftersom dagens ljuskällor och armaturer är mycket effektivare än tidigare. Vi erbjuder våra kunder en genomgång för att optimera antalet ljuskällor som ska sitta i lokalen och det är ganska ofta vi kan hjälpa dem att minska behovet, och då blir återbetalningstiden ännu bättre.

Snabb återintjäning för kunden

Han vänder sig mot skärmen igen, och istället för att skriva att den fiktiva kunden ska byta hundra gamla armaturer mot hundra nya skriver han in att hundra gamla ska bytas mot sjuttio nya. Det får grafen att visa en återbetalningstid på knappa 1,5 år, och en besparing under en tioårsperiod på närmare 800 000 kronor.
– Vad kunderna initialt anser om att de måste byta ut de gamla lysrören varierar, men när de får se de här siffrorna tycker de flesta ändå att det är positivt.

Aktuella frågor inom belysningsteknik kommer att diskuteras på Update by Elfack, som har premiär den 22-23 maj 2024. Den nya mötesplatsen vänder sig till hela el- och energibranschen och erbjuder en chans till uppdatering i en snabbföränderlig värld, med fokus på den senaste tekniken, kunskap och kompetensutveckling. Det blir en mindre utställning samt flertalet scener och konferensprogram i samverkan med branschens aktörer. Välkommen att läsa mer om Update by Elfack.

Läsa mer om Update by Elfack