Schneider om kompetensbristen: Energibranschen måste bli attraktiv för fler grupper på arbetsmarknaden

jenny-larsson-schneiderArtikel från Elfack 2023:
”Diversifierad elbransch” – så heter den stora satsning som flera branschaktörer lanserade under Elfack i maj.

– Branschen som helhet skriker efter ökad jämställdhet för att driva ökad diversifiering och innovation, därför vill vi jobba tillsammans för att göra branschen attraktiv för fler, säger Jenny Larsson, vd på Schneider Electric, en av initiativtagarna till satsningen.

Elbranschens alla installatörer, distributörer och leverantörer har en kritisk roll att spela för att ställa om samhället i en grön riktning. Den här kritiska rollen gör att branschen växer, något som i sin tur gör att i princip alla företag skriker efter kompetens.
– Branschen som helhet måste locka fler, och då behöver vi inse att vi behöver bli attraktiva för fler grupper i samhället, säger Jenny Larsson.

Homogen bransch kräver samlat grepp

När vi träffar Jenny har hon en pin på kavajslaget där det står ”vi arbetar för en diversifierad elbransch”. Initiativet lanserades i maj under Elfack.
– Det räckte med att se sig om på mässans utställare och besökare för att konstatera att elbranschen fortfarande är ganska homogen. Självklart gör vi alla bra saker i våra egna företag för att nå fler, men vi vill också ta ett samlat grepp i branschen.

I det ingår att till exempel sprida kunskap om elmarknadens viktiga roll i omställningen till ett hållbart samhälle så att fler förstår vilken möjlighet där finns att göra skillnad, men också att se över hur man gemensamt möts och kommunicerar för att inte oavsiktligt stänga ute underrepresenterade grupper.
– Det är elektrifieringen och digitaliseringen som tillsammans gör att vi kan nå målen om minskade koldioxidutsläpp, men då måste vi få tag i ännu fler människor som kan göra jobbet.

Viktigt att leda diskussionen

För att nå de här målen jobbar Schneider Electric dedikerat även med att driva debatten.
– För oss är det viktigt med thought leadership, vi vill vara med och leda diskussionen.

Frågorna handlar om mångfald, men också hur viktig kombinationen av elektrifiering och digitalisering är om samhället ska kunna minska koldioxidutsläppen.
– Det är elektrifieringen som minskar karboniseringen, oavsett om vi talar om drivmedel inom transportsektorn eller om att få bort kolet ur industrins processer. Men den bästa kilowattimmen är den vi inte ens behöver använda och där har digitala verktyg en viktig roll att spela.

– Elektrifieringen kräver att vi drar nytta av de smarta verktyg för strategi och optimering som digitaliseringen erbjuder. Det är när vi får till den kombinationen som vi verkligen har chans att nå målen.

Fortsatt dialog på Update by Elfack

På Update by Elfack som har premiär den 22-23 maj 2024 fortsätter samtalen och debatten om elbranschens viktiga frågor. Den nya mötesplatsen vänder sig till hela el- och energibranschen och erbjuder en chans till uppdatering i en snabbföränderlig värld, med fokus på den senaste tekniken, kunskap och kompetensutveckling. Det blir en mindre utställning samt flertalet scener och konferensprogram i samverkan med branschens aktörer. Välkommen att läsa mer om Update by Elfack.

Läs mer om Update by Elfack