Medverka på Update by Elfack

Elbranschen är i en tillväxtfas där efterfrågan på innovativ teknik och smarta lösningar växer kraftigt. Aktörer som tillsammans vill bidra till att öka takten i omställningen samlas på Update by Elfack för att erbjuda en uppdatering i maj 2025.

Bland mötesplatsens tio produktområden läggs särskilt fokus på solenergi, e- mobilitet och energilagring i scenprogrammet. Parallellt erbjuds kompetens- och kunskapshöjande seminarier för studenter och yrkesverksamma.

Produktområden 2025

Solenergi & SolpanelerSolenergi & Solpaneler

E-Mobilitet & LaddinfrastrukturE-Mobilitet & Laddinfrastruktur

Energilagring & BatterierEnergilagring & Batterier

Vätgas & BränslecellerVätgas & Bränsleceller

ElinstallationElinstallation

BelysningsteknikBelysningsteknik

Konsulting, Teknik & DesignKonsulting, Teknik & Design

Energi och FastighetsautomationEnergi och Fastighetsautomation

Transmission, Distribution & Smarta ElnätTransmission, Distribution & Smarta Elnät

SäkerhetslösningarSäkerhetslösningar

Besökarmålgrupper på Update by Elfack

 • Ledningspersoner och styrelser
 • Projektledare/projektörer
 • Konstruktörer
 • Affärs- och verksamhetsutvecklare
 • Förändringsledare
 • Installatörer/elektriker
 • El- och teknikkonsulter
 • Automationsspecialister
 • Energispecialister
 • IT-specialister
 • Inköpare
 • Ljusdesigners/arkitekter
 • Fastighetsförvaltare/fastighetsägare
 • Stadsplanerare
 • Forskare/studenter
 • Tekniker
 • Politiker och myndighetspersoner

Intresserad av att delta?

Har du några frågor kring Update by Elfack och ett eventuellt deltagande?
Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Anna Jarnö

anna.jarno@svenskamassan.se
+46 (0)31 708 80 85

 

Jacobine Josefsson

jacobine.josefsson@svenskamassan.se
+46 (0)31-708 83 39