Update by Elfack

- mötesplatsen för en föränderlig värld

- mötesplatsen för en föränderlig värld

Elbranschen är i en tillväxtfas där efterfrågan på ny teknik och nya lösningar växer kraftigt. Aktörerna som tillsammans vill bidra till att öka takten i omställningen samlas på Update by Elfack för en uppdatering jämna år. Fackmässan pågår två dagar med premiär i maj 2024. Bland mötesplatsens tio produktområden läggs särskilt fokus på solenergi, e- mobilitet och energilagring i scenprogrammet. Parallellt erbjuds kompetens- och kunskapshöjande seminarier för studenter och yrkesverksamma.  

Produktområden 2024

Solenergi & SolpanelerSolenergi & Solpaneler

E-Mobilitet & LaddinfrastrukturE-Mobilitet & Laddinfrastruktur

Energilagring & BatterierEnergilagring & Batterier

Vätgas & BränslecellerVätgas & Bränsleceller

ElinstallationElinstallation

BelysningsteknikBelysningsteknik

Konsulting, Teknik & DesignKonsulting, Teknik & Design

Energi och FastighetsautomationEnergi och Fastighetsautomation

Transmission, Distribution & Smarta ElnätTransmission, Distribution & Smarta Elnät

SäkerhetslösningarSäkerhetslösningar

Mötesplatsens områden

 • Utställningsområde med produkter, system och tjänster.
 • Lanseringsscen där medverkande företag presenterar produkter och case för en intresserad publik.
 • Kunskapsscen med öppna seminarier för kompetensutveckling och ny kunskap.
 • Karriärområde där studenter och företag möts och framtidens jobb skapas.

Besökarna på Update by Elfack

 • Ledningspersoner och styrelser
 • Projektledare, projektörer
 • Affärs- och verksamhetsutvecklare
 • Förändringsledare
 • Installatörer / elektriker
 • El- och teknikkonsulter
 • Automationsspecialister
 • Konstruktörer
 • Energispecialister
 • Inköpare
 • IT-specialister
 • Ljusdesigners / arkitekter
 • Fastighetsägare och förvaltare
 • Stadsplanerare
 • Forskare/studenter
 • Tekniker
 • Politiker och myndighetspersoner